Dai-ichi ON – Bảo hiểm trực tuyến

Ngày 20/08/2023 Dai-ichi Life Việt Nam đã ra mắt thêm dòng sản phẩm bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi On. Nhằm bổ sung thêm lựa chọn về quyền lợi bảo vệ cho khách hàng có nhu cầu gia tăng quyền lợi, hoặc khách hàng muốn bảo vệ quyền lợi về ung thư hay tai nạn với chi phí thấp và không phải tham gia cùng với sản phẩm bảo hiểm chính. Đặc biệt khách hàng có thể tham gia trực tuyến trên website của Dai-ichi Life với thủ tục đơn giản và nhanh chóng.

Các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến hiện có của Dai-ichi Life bao gồm:

– Bảo hiểm Ichi An Tâm với các quyền lợi:
+ Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn
+ Thương tật do tai nạn
+ Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn
Phí tham gia chỉ từ 60.000 đồng/quý

Bảo hiểm Ung thư Ichi Care với các quyền lợi:
+ Bảo vệ toàn diện các giai đoạn Ung thư
+ Hỗ trợ viện phí khi điều trị ung thư
+ Quyền lợi tử vong
+ Quyền lợi sống khỏe
+ Hỗ trợ chi phí điều trị và phục hồi sức khỏe
Phí tham gia chỉ từ 599.000 đồng/năm

0947445386